Et "Web Content Management System" giver brugeren en enkel, sikker og overskuelig adgang til løbende at vedligeholde sine websider.

Problematikken

Firmaer, institutioner og personer som igangsætter design af et Web-site, undlader ofte at tage stilling til hvorledes dette fremover skal vedligeholdes.
Det kan medføre at ens Web-site i længden ikke kommer til at opfylde sit formål. De fleste websider kræver med jævne mellemrum opdatering. Tekster skal strømlines, priser og datoer ajourføres, billeder skiftes ud og nye websider tilføjes.

De umiddelbare løsninger

Har man ekspertisen til selv at udvikle et Web-site kan man selvfølgelig også vedligeholde dette, hvis man kan afsætte tiden til det. Har man overladt udviklingen til andre, må man være villig til at betale bureau eller konsulent for at foretage selv mindre ajourføringer. Alternativt må man sætte sig ind i websidernes opbygning og forstå samspillet mellem koder og elementer, så man selv kan fortage rettelser og tilføjelser.
Benytter man et professionelt bureau til vedligehold, må man forvente at Web-sitets grafiske og tekniske kvalitet forbliver intakt.
Hvis man derimod selv uden en god portion erfaring, vil vedligeholde sine websider, kan det give alvorlige overraskelser, når selv mindre ændringer pludselig ødelægger en ellers gennemafprøvet webside. Ajourføring og afprøvning af websider kan vise sig at være tidskrævende, bl.a. fordi fejl ikke altid viser sig i den web-browser man selv har til rådighed, men derimod i nyere, ældre eller andre typer web browsere som fortolker koderne forskelligt.
Resultatet er, at mange web-sites ikke bliver vedligeholdt, enten fordi man ikke vil risikere at ødelægge sine velfungerende websider, eller fordi man i længden ikke har tid eller har budgetteret hvad det koster at få et bureau til at vedligeholde websiderne.

Web Content Management System

En god løsning vil ofte være et "Web Content Management System" eller "Webside Vedligeholdelses-system", som kan tilvejebringe en enkel, sikker og overskuelig adgang til vedligeholdelse af en samling websider.
Hvis det skal blive en succes, må man i valget af et sådant system sørge for nøje afpasning mellem behov, brugerens tekniske niveau og systemets faciliteter. For her betyder succes ikke blot at systemet fungerer, men i lige så høj grad at systemet faktisk bliver brugt. Brugeren skal opleve det som en helt ubesværet og naturlig rutine at vedligeholde websiderne.
Det "Webside Vedligeholdelses-system" jeg har udviklet, gør det muligt at vedligeholde et Web-site uden at skulle sætte sig ind i en række tekniske detaljer. Brugeren redigerer websidernes indhold ved hjælp af simple redigeringsformularer, og ud fra disse genererer og publicerer systemet de færdige websider.

Systemet baserer sig på to grundelementer:

  • Skabeloner
  • Designelementer

Skabelonen, som er skjult for brugeren, indeholder websidens grundlæggende struktur, med alle dens koder og elementer. Skabelonen er rammen eller grundlaget for websiden, og en samling websider kan være baseret på en eller flere skabeloner.
Designelementer kan være overskrifter eller tekstafsnit i forskellig typografi, et billede eller et specielt formateret element som f.eks. en prisliste, et CV eller en kursusplan. Brugeren kan redigere og indsætte disse designelementer i de områder som er forudbestemt af skabelonen.
Det grafiske design, der er udviklet for det pågældende Web-site, realiseres således ved en kombination af skabeloner og designelementer, og det rette samspil mellem disse varetages af vedligeholdelses-systemet.

Brugervenlighed

Målsætningen har været at gøre det enkelt, ligetil og trygt for brugeren at vedligeholde sine websider. Det betyder at systemet ikke rummer utallige faciliteter, muligheder og frihedsgrader, men tværtimod sætter vedtagne grænser for hvad brugeren kan foretage sig. Til gengæld sikres herved at websiderne:

  • visuelt holder et konsistent design
  • teknisk overholder givne web-standarder
  • fungerer på såvel nye som ældre typer af browsere, både visuelt og teknisk

Selv om systemet er yderst enkelt at anvende, giver det alligevel en række avancerede muligheder. Der kan f.eks. indsættes billeder som skifter efter årstid, ugedag eller efter et valgt antal sekunder, med eller uden forskellige typer overblændinger. Nye websider kan tilføjes i menuen på samtlige web-sider med et enkelt klik på en knap, og med få klik kan brugeren overføre billedfiler og andre filtyper fra sin lokale PC til web-hotellets server. Systemet er åbent, og kan således udbygges med nye skabeloner og designelementer, når og hvis behov opstår.
Da systemet er web-baseret, kan de personer som er ansvarlige for opdateringer, logge ind med deres password og benytte systemet fra en hvilken som helst PC med internetadgang og web browser - en fleksibilitet der gør det muligt at vedligeholde sit Web-site ikke blot fra sin arbejdsplads, men også fra hjemmet eller når man er på rejse. En indbygget backup funktion sikrer at ens Web-site hurtigt kan genetableres efter et eventuelt nedbrud på web hotellets server.

Kontakt

Jeg har i 2003 på hobby basis udviklet dette "Web Content Management System" til brug for nogle venner (i leg for alvor og Vinden Vender), men vil ikke fremover påtage mig sådanne opgaver.

Der findes i dag rigtig mange muligheder for at etablere et "Content Management System". Dels er der flere gratis muligheder i form af Blogs og open source CMS, dels tilbyder flere web hoteller CMS som en integreret service.

Jens Clausen
Kalvehaven 10
2990 Nivå